آموزش

آموزش

لازمه بهره برداری درست از دستگاه های و نحوه بکارگیری آنها ، ارائه آموزش صحیح و علمی به مشتریان در زمان استقرار و همچنین به صورت دوره ای و یا موردی می باشد .

از مواردی که در ارائه آموزش توسط تیم استقرار به مشتریان ارائه می شود عبارتند از :

نحوه بکارگیری و بهره برداری مناسب از دستگاه ها
آموزش راهبری دستگاه و تجهیزات برای مدیریت متمرکز
ارائه اصول مدیریت کنترل و نگهداری تجهیزات طبق ایزو 9001
آموزش نظارت بر عملکرد دستگاه
اصول تامین و نگهداری و پیشگیری از تخریب و مستهلک شدن زودهنگام قطعات و تجهیزات دستگاه
زمانبندی گیریس کاری و روغن کاری قطعات دستگاه
ایجاد هماهنگی های فنی و کنترل کیفی با بخش فنی مهندسی و کنترل کیفی کارخانه
ارائه دفترچه راهنمای دستگاه به کارخانه
پشتیبانی آنلاین در زمان آموزش نیروی انسانی جدید کارخانه ها

آموزش