خدمات شرکت سیمرکو

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که خریداران ماشین‌آلات همواره با آن مواجه هستند، نگرانی از بابت استهلاک تدریجی دستگاه‌ها و متوقف شدن خط تولید است. شرکت سیمرکو به خوبی می‌داند که یک ساعت توقف در خط تولید ممکن است چه پیامدهای زیانباری را برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که این شرکت، فروش را نقطه پایانی بر ارتباط با مشتری ندانسته و استقرار واحد خدمات پس از فروش را در اولویت دستور کار‌های خود قرار می‌دهد.

شرکت سیمرکو سرویس‌های پشتیبانی از ماشین‌آلات و خطوط تولید را به دو شکل پشتیبانی موردی و پشتیبانی دوره‌ای به مشتریان ارائه می‌دهد.

پشتیبانی دوره‌ای

قراردادهای پشتیبانی دوره‌ای به صورت مجزا از قرارداد فروش بین مشتری و شرکت سیمرکو، تنظیم می‌شوند. سلامت ماشین‌آلات و فعال بودن خط تولید طی مدت معلومی که در این قرارداد آمده است، توسط شرکت سیمرکو تضمین می‌شود. طی این قرارداد، متخصصان فنی سیمرکو بازدیدهای منظمی را به صورت دوره‌ای از کارخانه موردنظر خواهند داشت و هر گونه عاملی را که می‌تواند اختلالی در خط تولید ایجاد کند، شناسایی کرده و اصلاح می‌نمایند.

پشتیبانی موردی

قراردهای پشتیبانی موردی همراه با قرارداد فروش به مشتریان ارائه می‌شود. بر اساس چنین قراردادی هر زمان که اختلالی در عملکرد ماشین‌آلات خط تولید گزارش شود، تیم فنی سیمرکو در کوتاه‌ترین زمان (برحسب فاصله از 6 تا 24 ساعت) در محل کارخانه مشتری حاضر شده و اقدامات لازم جهت عیب‌یابی و رفع نقص را انجام ‌می‌دهد.

خدمات پس از فروش