بسته بندی رنگ و رزین

ظرفیت : 3 تن الی 10 تن در روز
نوع خط تولید : خط تولید بسته بندی رنگ و رزین

خط بسته بندی رنگ و رزین شامل ماشین آلات زیر می باشد :