ماشین آلات خط تولید کنسرو تن ماهی

ماشین آلات خط تولید کنسرو تن ماهی

ظرفیت : از 5000 الی 100000 عدد قوطی در روز
نوع خط تولید : خط تولید کنسرو ماهی

خط تولید کنسرو تن ماهی دارای 4 بخش مختلف می باشد که عبارتند از : 

بخش آماده سازی : 

در این بخش اقدامات اولیه برای ماهی تن صورت می گیرد که به طور کلی شامل خارج کردن ماهی ها از سردخانه ، وزن کشی ، یخ زدانی ، برش و قطعه قطعه کردن ، پاک کردن ، پخت اولیه ماهی می باشد . 

1. میز کار 

2. وان آماده سازی 

3. وان شستشوی ماهی 

4. اره ماهی بر 

5. دیگ پخت اولیه 

بخش تولید : 

بخش تولید شامل پرکردن ماهی ها در داخل قوطی ها ، اضافه کردن نمک ، اضافه کردن روغن ، ایجاد خلاء ، پلمپ قوطی فلزی ، شسشتن قوطی پلمپ شده ، کاهش بار میگروبی می باشد . 

6. پرکن ماهی 

7. نمک ریز 

8. روغن ریز 

9. اگزاست 

10. دربندی 

11. قوطی شور 

12. اتوکلاو 

بخش بسته بندی : 

بخش بسته بندی خط تولید کنسرو تن ماهی شامل چاپ اطلاعات تولید و شیرینگ کردن چندتائی قوطی ها در بسته بندی نهائی می باشد . 

13. جت پرینتر 

14. شیرینگ پک 

بخش تاسیسات : 

شامل دیگ بخار به جهت تامین بخار مورد نیاز پخت اولیه ، ایجاد خلاء ، کاهش بار میکروبی در خط تولید کنسرو تن ماهی می باشد . 

15. بویلر (دیگ بخار)