خط تولید حبوبات و سبزیجات

ظرفیت : از 5 تن الی 10 تن در روز
نوع خط تولید : خط تولید حبوبات و سبزیجات

خط تولید مذکور دارای ماشین آلات زیر می باشد :