جت پرینتر
جت پرینتر

جت پرینتر

کاربرد دستگاه :

چاپ بر روی ظروف بسته بندی

توضیحات فنی :

این دستگاه امکان چاپ اطلاعات تولید از قبیل : تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، قیمت مصرف کننده ، نام شرکت ، و کد های اختصاصی محصول بر روی بدنه و یا درب ظروف را مهیا می سازد 

جت پرینتر