پرکن 3 پیستون خطی
پرکن 3 پیستون خطی

پرکن 3 پیستون خطی

کاربرد دستگاه :

پرکردن رب گوجه فرنگی در ظروف بسته بندی

توضیحات فنی :

رب گوجه فرنگی بعد از آماده سازی وارد مخزن بالایی دستگاه پرکن می شود ، پیستون های دستگاه با هر بار جلو و عقب رفتن عمل پرکردن رب گوجه فرنگی را در درون ظروف مخصوص آن انجام میدهند .

ظروف بر روی نوار ترانسپورت چسبیده به دستگاه قرارداده شده اند و عمل پرکردن هماهنگ با باز و بسته شدن میله های نگهدارنده قوطی بر روی نوار تراسپورت صورت می گیرد .

پرکن 3 پیستون خطی