تونل پاستور
تونل پاستور

تونل پاستور

کاربرد دستگاه :

استریل کردن محتویات ظروف بسته بندی رب ، پس از عمل دربندی

توضیحات فنی :

بعد از عمل دربندی ، درب قوطی بر روی بدنه آن نیاز است تا محتویات داخل ظروف استریل شود .

این عمل با عبور دادن ظروف بسته بندی از زیر دوش بخار و دوش آب سرد این دستگاه ، صورت میگیرد.

این دستگاه ها به چند صورت تونلی ، غرق آبی و خشابی مورد استفاده قرار می گیرند 

تونل پاستور