قوطی شور
قوطی شور

قوطی شور

کاربرد دستگاه :

جهت شستشوي قوطي بعد از دربندي

توضیحات فنی :

قوطی ها پس از دربندی شدن وارد دستگاه قوطی شور می شوند ، دستگاه قوطی شور دارای مخزن نگهدارنده مواد شوینده می باشد ، نوار انتقال ، نازل های دوشی قوطی شور می باشند .

قوطی ها بر روی ریل از زیر دوش عبور داده می شوند که پمپ آب مواد شوینده را از مخزن به نازل های دوشی هدایت می کند تا عمل شسشتوی قوطی ها صورت پذیرد .

با این عمل ، چربی و روغن باقی مانده بر روی قوطی ها در مراحل تولید تا بسته بندی از بین می رود و جهت چاپ عناوین بر روی قوطی و بسته بندی شیرینگ آماده می شود .

قوطی شور