قوطی رسان و قوطی شور استریل

قوطی رسان و قوطی شور استریل

کاربرد دستگاه :

قوطی رساندن به خط تولید و استريل قوطي فلزي

توضیحات فنی :

از محل دپوی قوطی ها ، قوطی ها توسط نیروی انسانی یک به یک در ریل دورانی دستگاه قوطی رسان و استریل قوطی قرار می گیرد تا در مسیر انتقال به خط تولید در صورتی که محتویات اضافی در داخل قوطی باشد با چرخ قوطی خارج شده و همچنین توسط لوله های بخار تعبیه شده در خط ، استریل داخل قوطی نیز صورت گیرد 

مشخصات فنی دستگاه :

طرح : تمام استيل

سيستم عملكرد : الكترومكانيك

سيستم استريل : آب جوش و بخار

ابعاد ( سانتيمتر) : طول 360 ، عرض 100 ، ارتفاع 150                 

ظرفيت  : 3600 ( شيشه در ساعت (

برق مورد نياز : سه فاز،5/1 كيلووات

فیلم های مرتبط :