خط تولید بسته بندی روغن خوراکی

ظرفیت خط :

مایع 25 الی 35 تن در روز 

مایع 48 الی 60 تن در روز 

جامد 10 الی 15 تن در روز 

جامد 20 الی 35 تن در روز 

جامد 50 الی 120 تن در روز 

نوع بسته بندی :

بسته بندی روغن در قوطی فلزی و پت و یا شیشه صورت می گیرد : 

800 گرمی جامد 

450 گرمی جامد 

3000 گرمی جامد 

4000 گرمی جامد

5000 گرمی جامد 

900 گرمی مایع 

1500 گرمی مایع 

اطلاعات تخصصی :

نقشه جانمایی ماشین آلات در کارخانه

مراحل کلی راه اندازی یک کارخانه بسته بندی روغن خوراکی 

توجیه اقتصادی راه اندازی خط بسته بندی روغن خوراکی 

اطلاعات کلی در مورد راه اندازی خط تولید

 

فیلم های مرتبط :

خط بسته بندی روغن خوراکی جامد در قوطی فلزی

خط بسته بندی روغن خوارکی مایع در پت 

توضیحات فنی خط تولید :

ماشین آلات خط بسته بندی روغن خوراکی جامد و مایع با توجه به نوع بسته بندی در قوطی فلزی و یا پت و شیشه متفاوت می باشد . 

بسته بندی روغن جامد در قوطی فلزی : در این نوع بسته بندی می بایست در هنگام پرکردن روغن در قوطی فلزی به مقدار 35 الی 40 درجه افزایش دما برای روغن ایجاد کرد . 

بسته بندی روغن مایع در پت : در این نوع بسته بندی از دستگاه پرکن نازلی استفاده می شود  . 

ماشین آلات خط بسته بندی روغن خوراکی با در نظر گرفتن اینکه در صنعت غذا مورد بهره برداری قرار می گیرد می بایست از لحاظ فاکتور های دوخت ، نوع قوطی ، و موارد بهداشتی محیط و ماشین آلات استانداردهای تعریف شده سازمانی را مدنظر قرارداد . 

سوالات متداول